Maandelijks archief: juli 2016

Turks postmodernisme

Als er één plaats is waar men het denken wantrouwt is het de plaats waar men weinig anders doet dan denken: de universiteit. Men disciplineert het denken, men bevraagt aannamen, denksporen en uitkomsten. Men heeft strenge opvattingen over wanneer iets kennis is. Men weet dat alles wat waar is alleen waar is zolang het niet is gelogenstraft.

Als er ergens wantrouwen bestaat tegen getraind denkende mensen, dan is het in de hoofden van mensen die macht zoeken op basis van een Traditie, ideologie en/of godsdienst. Dat zijn mensen die er niet tegen kunnen voortdurend gedisciplineerd bevraagd te worden op hun aannames, denksporen en uitkomsten. Dat zijn mensen die willen worden geloofd en vertrouwd en op basis daarvan macht willen uitoefenen.

Dat zijn twee verschillende soorten wantrouwen. Van het ene worden we allemaal wijzer, van het andere dommer. Van het ene profiteren we allemaal, van het andere alleen de machtselite.

De mensheid heeft een lange historie van elites die op basis van ideologie, religie of traditie regeren. En dan vaak ook weinig scrupules hadden met het aanpakken van wetenschappers die teveel twijfel zaaiden. Die met die gifbeker, Socrates toch? En dat van de zon die niet om de aarde draaide maar andersom, ook daar vielen dooien bij. Spinoza werd uit zijn gemeenschap gestoten. Mao heeft hele universiteiten leeggehaald en de wetenschappers als landarbeider aan het werk gezet. Het communisme heeft ook in Rusland een mooie traditie opgebouwd van politieke controle op de wetenschap. Er zijn nog steeds kerken die zich tegen de leeftijd van de aarde en de evolutie verzetten. Er zijn signalen dat er op sommige universiteiten in de islamitische wereld weinig onderwezen wordt (of met litteratuur gestaafd) dat op gespannen voet zou kunnen staan met de letterlijke teksten in de Koran.

We hebben ook nu weer een leider in ons midden die graag als wereldleider wil worden gezien en in het verlengde daarvan een kruistocht (excusez le mot) tegen een flink deel van “zijn” universitaire wereld is begonnen. De leiding van veel faculteiten ontslagen, geschorst of gearresteerd, een reisverbod voor wetenschappers en de wetenschappers in het buitenland worden teruggeroepen. De wetenschap wordt langs een politieke meetlat gelegd. Een meetlat van loyaliteit vooral. Want inhoudelijk zal er door politici niet zoveel kwaliteit gemeten kunnen worden.

Mevrouw Fresco concludeert in haar column in de NRC dat we weer op een punt zijn dat het niet eens zozeer gaat om gevaarlijke gedachten, maar dat denken zelf gevaarlijk is. Voor de regimes kennelijk, maar ook voor de wetenschapper in een dergelijk regime. Omdat echt gedisciplineerd denken angst inboezemt, als tegenkracht wordt gezien en moet worden uitgeschakeld, gecensureerd of geloyaliseerd en ingekapseld.

In ons deel van de wereld is dat wel zo’n beetje gestopt na de middeleeuwen. In de communistische wereld een paar eeuwen later… In ons deel van de wereld mokken nog wat creationisten na… Of roepen Brexiteers: “Who needs experts?” Of Trump: “who needs facts?”. Het grondpatroon is dus ook hier nog levend en nooit helemaal weggeweest. Maar wat nu door meneer Recep Tayyip wordt veroorzaakt… Ik ga er van uit dat de internationale academische wereld sterk genoeg is, maar ik vrees dat Erdogan wil dat ze daar gaan werken aan een soort dienstbare wetenschap. Het is het neo-liberalisme immers ook gelukt met de economische wetenschap op een deel van de universiteiten? Zoals op sovjet-universiteiten een andere economie en geschiedenis, sociologie en filosofie werd opgebouwd dan in het westen? Waarom onder het mom van wetenschappelijk tegengeluid en weerwoord niet een postmoderne notie van de waarheid opgebouwd: Waarheid is alleen waarheid in het beperkte cultuur- en taalgebied dat je deelt. Hebben we straks een Sunnitische relativiteitstheorie? Of chaos-wiskunde….

Flarden plagiaat

Terrorisme en neoconservatief nationalisme/racisme zijn twee soorten kanker die beide van “angst” leven en elkaar nodig hebben. De ene voedt de andere. De ene voedt de angst voor moslims, de andere discrimineert ze zodat ze marginaliseren en een prooi worden voor extremisme.
Aangevallen worden, beledigd worden, het voedt in de hersenen een vecht/vlucht-spoor, waarin de wereld digitaliseert en uit vrienden en vijanden gaat bestaan. Nuances vluchten. Bush oreerde na 11 september ook, dat wie niet meedeed in de strijd tegen het terrorisme het terrorisme steunde. Wie even nadenkt ziet het absurde ervan in en toch, het gebeurt, en steeds weer.
Terrorisme zou onze waarden aanvallen, onze manier van leven. Het is onzin. Terrorisme is woede die voortkomt uit de sensatie gediscrimineerd te worden. Dat zijn juist (on-)zinnen die uit een nauwelijks meer genuanceerd denkmodel voorkomen dan dat wie niet meevecht is tegen me. Het is de vraag of er voor denken veel ruimte is in een brein dat wordt gedomineerd door de vecht/vlucht-hormonen. Het is een brein dat zo in paniek is dat het vraagt om “leiderschap”.
Leiderschap, zie wat de Trumpisten over Trump roepen. Hij is een leider, want hij staat voor ons en onze zaak. Hij is sterk en succesvol. Hij is eerlijk en dus mag hij beledigen. Hij is tegen experts, want experts adviseren alleen en nemen geen verantwoordelijkheid. Je kunt beter verantwoordelijkheid nemen zonder te weten wat je doet dan ergens verstand van hebben en niets doen. Waarheid is een irrelevante kategorie. Het gaat om herkend worden in je emotie van angst voor wat zich ontwikkelt, herkend in je bange wereldbeeld, en je afkeer van de generatie (politici) die je teleurgesteld hebben.
Omdat politici teleurstellen moet het volk weer aan het roer. Het liefst in een referendum. Dat politiek ooit is uitgevonden om de primaire emotie van “het volk” te dempen en reacties te vertragen… om te voorkomen dat we elkaar in kleine burgeroorlogen voortdurend afslachten, vergeten we maar even. We hebben de democratie met gekozen (hopelijk wijze) vertegenwoordigers uitgevonden omdat dat beter is voor iedereen. Een brein in de vecht/vlucht-stand ziet de aarzeling en interpreteert dat als zwakte. Een beetje handige volksmenner die angst gebruikt in speeches kan een volk zelfs via een referendum al zijn rechten ontnemen als hij ze uitlegt dat hij dat voor hen doet. Zie Turkije nu.
Alle wijsheid begint met, alle doorbraken van vicieuze cirkels beginnen met twijfel en kritische zelfreflectie. Voor “leiders” is twijfel en kritische zelfreflectie “dodelijk”. Van leiders hoef je dus geen oplossingen en doorbraken te verwachten, maar een handhaving van de ellende waaraan hij/zij het gezag is gaan ontlenen. Tenzij de twijfel en reflectie in het verborgene plaatsvindt. Ik help het hopen…
Blijft de vraag wat het is dat mensen steeds zo teleurgesteld raken in de politiek. In “Den Haag” en “Washington”. Blijft de vraag hoe het komt dat politieke partijen afbrokkelen en steeds minder mensen zich door hen vertegenwoordigd voelen. De wereld verandert snel. Arbeid en kapitaal migreren nu snel over onze wereld heen. Werk verdwijnt naar Oost Europa en China, naar Bangladesh. Mensen uit Oost Europa, het Midden Oosten en Afrika komen hierheen naar de rijkdom en jammer genoeg ook naar de verdwenen banen. De wereld wordt onbegrijpelijker. Is dat het? Of zit de politiek inderdaad vol circuits waaruit men zelf niet meer ontsnappen kan?
Het wordt tijd voor “denken”, geachte leiders en niet voor onwetende daadkracht en hang naar een onbereikbaar verleden…

Ontremde uiting

Het is omdat de woorden over elkaar heen buitelen.
Omdat de ene gedachte de andere oproept en zo een onvoorspelbare keten veroorzaakt.
Het is onrust, dus. Opgeschreven stromen die de stilte als in een meditatie wegduwen.

Ik lees al schrijvend en schrijf lezend.
Zo wakker ik de onrust aan en sus hem tegelijkertijd.
Ik vermoed dat opschrijven eigenlijk neerkomt op warboel begrijpelijk ordenen.
En dat is au fond volstrekt onmogelijk, omdat de orde kunstmatig is en de warboel realiteit. En ook deze zin suggereert zoveel orde dat hij wel nonsense moet zijn.

Waarom likt een hond zijn kloten, omdat hij het kan. Waarom een mens niet? ….
Dertig jaar schrijf ik al. Vijf en twintig jaar lang heb ik het weggegooid. Nu publiceer ik het af en toe. Klotenlikken omdat het kan?
Of is er plots behoefte aan publiek? Was die behoefte er altijd al maar… wat maakt dat de drempel lager werd?
De groeiende ontremming van de oude dag?

Hoe ouder je wordt, hoe meer ontremd raakt, immers? Ik hoorde het mezelf ineens zeggen van de week. Er is steeds meer wat er niet toe doet, zodat het lijkt alsof wat er nog wel toe doet van zwaarder belang wordt. Optisch bedrog van orde? Moed is een leugen als je maar wat doet.

Maar ik vrees dat het ook is, omdat ik uit de tijd groei en dat ik de echo’s van wat ik in mijn orde van belang vind wil versterken en de wereld, nog net in ook “mijn tijd”, wil laten horen zolang ze nog een beetje hoorbaar zijn.

Zoals solidariteit, en internationale samenwerking, en emancipatie van mensen met weinig kansen en weinig opleiding. Zoals de waarde voor de vorming van de persoonlijkheid van kunst, van goede muziek. Zoals respect. Zoals dat vrijheid en vrijheden nooit absoluut zijn, ook de vrijheid van meningsuiting niet. Zoals …. Al die dingen die langzaam worstelend tot aan hun middel in het moeras van de marktwerking en individualisme zijn weggeploeterd. De echo’s van een links Gutmensch? Alleen al dat dat zo heet tegenwoordig

Dat de onvoorspelbare keten hier uitkomt en stopt….???

En op dit moment is er, de dag na Nice, een poging tot staatsgreep tegen Erdogan door het leger. Ik zou blij kunnen zijn over het einde van het bewind van een gevaarlijke supernarcist, ik kan treuren om de doden die volgen, ik heb afgeleerd om te denken dat ik kan voorspellen wat voor goeds hieruit kan voortkomen. De woorden buitelen niet meer… De werkelijkheid bevestigt weer haar chaotisch karakter, daar kan een brein niet tegenop