Ik DENK

Ik voel het, de wereld zit te wachten op een mening, mijn mening. Er is diepe nood en grote behoefte…
Ik denk dat DENK de uitkomst is van (en de voortzetting zal zijn van) een spel met alleen verliezers.
Ik denk dat jarenlang de achteruitgang van de PvdA onder hun traditionele kiezers is gemaskeerd door een vrijwel automatische keuze van eerste- en tweede-generatie Turken en Marokkanen voor de PvdA. Ik vraag en vroeg me wel eens af (en ik heb daar zelf als voormalig lid van een groslijstcommissie ook boter bij op het hoofd) of het kader wel voldoende aandacht heeft besteed aan wie er binnen kwam, licht verblind door de gedachte dat de mensen hun eigen achterban massaal meebrachten.
Ik denk ook dat er jarenlang te weinig aandacht is geweest voor wat deze nieuwe politieke Nederlanders nodig hadden. Ze namen een politieke cultuur mee van elkaar dingen gunnen in eigen kring. Wat was er nou nodig om de twee politieke culturen meer open met elkaar in gesprek te laten gaan. Toen die cultuur in de Turkse gelederen in Rotterdam Zuid een paar jaar geleden op tafel kwam volgden diepe veroordelingen, en althans niet in het openbaar, geen gesprek over wat nodig is om van A naar B te groeien, samen met de achterban.
Ik denk dat veel jongens en meisjes met islamitisch klinkende namen het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt en scholingsmarkt.
Ik denk ook dat het voor slachtoffers met een “etnisch profiel” veel lulliger is om behandeld te worden als lid van een groep die het nou eenmaal beter doet op de criminele markt en slechter bij sollicitaties, dan wij als behandelaars denken. Ik vermoed dat zoiets bij mij tot iets dieps zou leiden, woede, slachtoffer-gevoel, whatever.
Ik denk dat het ontstaan van een partij die het eigene van immigranten wil benadrukken en de discriminatie wil zichtbaar maken dan ook een antwoord is op wat wij, als betweterige realisten veel allochtonen aandoen. Wij geven ze een etnisch profiel. Wij geven ze (daarmee) een grote aanleiding tot emancipatie…. Wij hebben zelf een traditie van politieke emancipatiepartijen, de PvdA was er één. Dat DENK zich nu zo profileert is m.i. een vergissing, maar wel één die past in onze eigen traditie. De PvdA is niet geslaagd in een echte “opname” van die andere politieke cultuur in de Nederlandse gelederen…
Ik denk namelijk dat het fout is als de huidige generatie mensen met ouders of grootouders uit Turkije, Marokko,, Suriname, Curacao of where-ever zich laten verleiden om met segregatie te antwoorden op onze profilering, maar ik snap het wel. Ik snap het zeker als vanuit de “oude” landen de banden warm blijven, al dan niet via de moskee…
En ja ik denk ook dat via die moskeeën veel weerstand wordt gepropageerd tegen onze moderne cultuur, onze seksuele moraal, onze omgangsvormen, onze ongelovigheid (we zijn zelfs nauwelijks christenen meer). Ik vermoed dan ook dat veel jonge mensen met buitenlandse wortels het soms niet makkelijk hebben om hun weg te vinden. Maar dan is het ook aan ons om de weg die DENK representeert wat minder voor de hand liggend te maken. Want ik denk dat DENK de verkeerde segregerende weg is die tot meer verliezers leidt.
Ik denk dan ook dat onze reactie op DENK veel te veel wijst en te weinig introspectief is. En te weinig uitgaat van de mogelijkheden van gesprek. Maar dat begint in de politieke arena een soort lachwekkende jeugdzonde vlak van na de twee wereldoorlogen te worden geloof ik. Introspectie en thee drinken met een ander… Zo 1950.

Ja ik DENK dat introspectie meer antwoorden oplevert dan wijzen en veroordelen… Maar ja dat kan ik nou wel denken, maar da’s ook maar een mening en geen reden om een partij op te richten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *