Persbericht Muziekbank 28-5

Voortbestaan Muziekbank Overijssel in gevaar

Omdat bibliotheken in Overijssel moeten bezuinigen, komt ook de uitleen van muziek (diverse muziekdragers) in gevaar. Om dit risico af te wenden, heeft het bestuur van de Muziekbank Overijssel een tweetal initiatieven genomen.

Voor de korte termijn vraagt de Muziekbank voor de jaren 2015 tot en met 2017 in totaal 50.000 euro van de gemeente Enschede voor het in stand houden van de lokale functies zoals het handhaven van de door vrijwilligers gerunde uitleen in de bibliotheek in Enschede, en voor de uitvoering van een aantal educatieve functies. Voor de langere termijn is er een overleg gestart met een aantal partijen om te bekijken hoe de uitleenfunctie van de Muziekbank op een duurzame manier kan worden ingebed in het bibliotheeklandschap van Overijssel. Mochten deze initiatieven niet tot het gewenste resultaat leiden, dan houdt de Muziekbank in 2015 op te bestaan.

Aantal uitleningen gestegen

De meeste mensen kennen de Muziekbank als de CD-uitleen in de bieb. De Muziekbank bestaat inmiddels bijna 50 jaar. Begonnen als voorziening voor en door studenten op de UT. De laatste vier jaar is de Muziekbank voor alle Overijsselse bibliotheken gaan werken. Met éénmalige steun van de Provincie is het aantal uitleningen gestegen van 40.000 naar meer dan 120.000 uitleningen per jaar. Muziek lenen is nu voor alle leden van de bibliotheek in Overijssel gratis. Vorig jaar heeft de Wereldomroep haar volledige collectie van zo’n 80.000 titels aan de Muziekbank geschonken. Zodoende is een unieke collectie van meer dan 150.000 muziekdragers (Cd’s, Dvd’s en vinyl) ontstaan. Die collectie is openbaar en voor iedereen via de openbare bibliotheken ter beschikking.

Basis voor tientallen vrijwilligers

De Muziekbank vervult daarnaast een maatschappelijke taak voor haar 80 vrijwilligers, waarvan een aantal met een werkloosheidsuitkering die door hun inzet voor de Muziekbank hun kansen op de arbeidsmarkt hopen te vergroten. Deze vrijwilligers verzorgen en ontsluiten de collectie, runnen de logistiek en de praktische kant van het uitlenen en spelen een rol bij de uitvoering van educatieve functies. Vrijwilligers organiseren kleine tentoonstellingen rond artiesten, componisten en optredens op de diverse podia in Enschede. Daarnaast verzorgen zij een maandelijks ‘luisterrijk’ in de bibliotheek en cursussen over diverse muziekstijlen en –stromingen voor publiek. Bovendien zijn er drie medewerkers in dienst van de Muziekbank. De educatief medewerkster verzorgt samen met vrijwilligers cursussen en lezingen, alsmede tientallen workshops voor kinderen. Er is een inkoper/collectiebeheerder en de derde beroepskracht is bedrijfsleider die zorgt voor de professionele begeleiding van de vrijwilligers.

Inzet bestuur

Met de woorden van het bestuur: “Het voortbestaan van dit cultureel erfgoed dat in tientallen jaren door de inzet van honderden mensen is opgebouwd, dreigt verloren te gaan en daarmee wordt Enschede als Muziekstad weer een stukje armer. Tientallen vrijwilligers moeten elders onderdak zien te vinden en de betaalde krachten komen op straat te staan. De situatie is zo nijpend dat ontslagprocedures reeds in gang zijn gezet.

“We zijn als Muziekbank niet ‘too big to fail’ zoals de echte banken in 2008 bleken te zijn, maar ‘too small to fail’, te waardevol, te leuk, te goedkoop en te belangrijk om zomaar te sneuvelen. Dat geldt voor al die muziek die uit Enschede dreigt te verdwijnen als voor die tientallen vrijwilligers die zich niet alleen bij ons thuis voelen, maar zich ook een beetje ‘eigenaar’ van de Muziekbank voelen.
“We doen een oproep aan onze vrienden en leners om ons in deze moeilijke tijden te blijven steunen. Als bestuur kunnen we het niet alleen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Hero Zuidema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *