Heb ik dáár nou op gestemd?

We introduceren marktdenken en decentraliseren en maken regels om vervolgens toch de kosten in de hand te houden. En waar leidt (of lijdt) dat dan toe?

Dat als een kind in een pleeggezin zo vooruitgaat dat hij zijn PGB verliest (en dus daar niet kan blijven) dan terug moet in een jeugdinstelling die veel duurder is en meer van een gevangenis wegheeft dan een pleeggezin. Is dat nou het gevolg van mijn keuze in het stemhokje? Van (toen nog) stemmen op een PvdA die het neo-liberale marktdenken omarmde?

Dat een man die zijn Amerikaanse schoonmoeder die niet meer zelfstandig kan wonen en volledig vereenzaamt in New York in huis wil nemen, dat maar drie maanden mag (toeristenvisum) en daarna geen verblijfsvergunning kan krijgen voor haar? Is dat een gevolg van ooit stemmen op de PvdA die ook vond dat we wat strenger moesten zijn voor al die gelukzoekende vreemdelingen? Dat we nu bang zijn voor een tsunami van Amerikaanse bejaarden die door onze riante voorzieningen worden “aangezogen”?

Dat huisartsen maar een bepaald beperkt aantal terminale patiënten tegelijk mogen hebben, wist U dat ? En dat ze die maar een beperkt aantal keer voor hun overlijden in het kader van de palliatieve zorg mogen bezoeken? Dat ze het van de zorgverzekeraars niet meer vergoed krijgen als dat vaker nodig is en er te veel bejaarden in de praktijk zitten? Heb ik, toen ik begreep dat de zorgkosten de pan uitrezen, op een partij gestemd die huisartsen remt in de kern van hun rol en die huisartsen patiënten moet laten weigeren als ze het risico lopen met te veel tegelijk te gaan sterven? Of dat euthanasie zo in het belang van de huisarts zou kunnen worden? Heb ik dáár nou op gestemd?

Heb ik nou gestemd op een praktijk, waarin als een bejaarde die terminaal wordt weer opkrabbelt en het -zij het zeer zorgbehoeftig- nog even langer volhoudt, de intensieve zorg die bij het levenseinde hoort maar voor de zieke nog steeds nodig is, dat die niet meer wordt vergoed? En dat de instelling die die 24uurs-zorg leverde, dat niet meer mag, omdat de zieke nu weer onder de WMO valt en die instelling geen contract heeft met de gemeente? En dat er dan twee instellingen nodig zijn plus een boel administratie en dat die ex-en-nu-nog-even-niet-maar straks-waarschijnlijk-weer-wel-terminale patiënt dat niet zelf kan organiseren? Heb ik gestemd op zo’n domme regel- en bureaucratie-jungle toen ik dacht dat van Rijn dat wel kon?

Heb ik gestemd op een praktijk waarin thuiszorgorganisaties hun vaste mensen moeten ontslaan bij gebrek aan duidelijkheid over hun contracten en ze dan weer later slechter betaald als ZZP-er laten terugkomen? Een systeem waarin niet alleen de patiënt de dupe wordt maar ook de verzorgende? Omdat we dachten dat gemeenten dichter bij de mensen staan en het dus beter kunnen sturen? En op een praktijk waarin mensen die de zorg invullen voor hun patiënten met een PGB nu al bijna een half jaar op hun loon wachten omdat we een overheid hebben die niet organiseren kan? En al helemaal niets lijkt te begrijpen van automatisering?
Heb ik gestemd voor een overheid dus die met een ziekelijke hoeveelheid optimisme waar het de uitvoeringsmogelijkheden van haar eigen beleid betreft en een nog grotere waan waar het haar eigen effectiviteit betreft in één jaar wil realiseren wat normaal vijf jaar zou moeten kosten???

Heb ik nou voor een systeem gestemd dat gebouwd is op wantrouwen? Dat we mensen die ervoor hebben doorgeleerd en een boel praktijkervaring hebben niet meer laten uitdokteren hoeveel en wat voor zorg iemand nodig heeft? Dat we dan een ex-beleidsambtenaar welzijn of milieu, na een korte cursus keukentafelgesprekken voeren, dat laten bepalen tegenwoordig? Dat we inkopers bij de zorgverzekeraar laten bepalen hoe vaak een huisarts bij een zieke patiënt mag komen? Omdat de kosten zijn gestegen? Daarom nemen we mensen met een vak niet meer serieus maar geloven we in controle door mensen die niet weten wat ze aansturen controleren?

Hebben we nou een systeem ingevoerd van concurrentie, omdat er ergens iemand een overtuigend boekje heeft geschreven dat concurrentie goed is voor een verlaging van de kostprijs per product? Terwijl marktwerking altijd zorgt voor een streven naar meer omzet en dat de gestegen kosten niet zozeer in de kostprijs liggen maar in de druk op groei en meer kwaliteit? Heb ik op klungels gestemd die de essentie van marktwerking niet hebben begrepen en met neoliberale VVD-ers en lobbyisten zijn gaan meedenken?

Ik ben ooit begonnen als student wis- en natuurkunde. Omdat ik een inspirerende leraar had op de middelbare school, die net als Vincent Icke vanavond bij DWDD uitlegde dat na de beroemde valproef van de toren van Delft waarmee de oude theorie dat zware voorwerpen sneller vallen dan lichte was verworpen, we in de wetenschap (en in de praktijk die die wetenschap toepast) niet meer alleen geloven in goeie theorie, maar m vooral door experimenten bewezen willen zien. Als je ziet wat we dan presteren in de beleidstheorieën die de overheid per drie maanden bijstelt rijzen je de haren te berge. Beleidstheorieën worden nooit getoetst. We lullen wat af in de bestuurskunde en in de politiek. Marktwerking is goed voor de overheidsfinanciën, het onderwijs en de zorg….????? Vluchtig omgeschoolde gemeenteambtenaren kunnen beter de zorgbehoefte bepalen dan artsen en wijkverpleegkundigen….??? Zorgverzekeraars zijn de ideale zorgkostenremmers..,.???? Aanzuigende werking bestaat….??? Weggevallen cultuursubsidies worden door crowdfunding en bedrijfs-sponsoring gecompenseerd…??? Subsidie leidt tot ingebakken afhankelijkheid en gebrek aan initiatief..,..????

Al die onbewezen stellingen die in de praktijk tot onrecht en schaamte leiden, heb ik dáár nou op gestemd? Al die ingrepen die in het leven en de kwaliteit van de cultuur, het onderwijs en de zorg van mensen worden gedaan om de coalitie te redden, heb ik dáár nou op gestemd????

Of was jij dat?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *