Maandelijks archief: maart 2015

Swassantnuf of Er zit vaak meer wijsheid in humor dan vv

“Ver weg, in een nog niet helemaal in kaart gebrachte uithoek, aan het wat ongure uiteinde van de Westelijke Spiraalvormige Arm van het Melkwegstelsel, zweeft een kleine, weinig opmerkelijke, gele zon.
In een baan daar omheen op een afstand van ruwweg 92 miljoen mijl, draait een buitengewoon onbetekenend blauw-groen planeetje. De zelfingenomen van apen afstammende (zogenaamd hogere) levensvormen die daar voorkomen zijn zo primitief dat ze digitale horloges (en smartphones) wel een behoorlijk goed idee vinden.
De Planeet heeft –of liever had- een probleem, en dat is dat de meeste mensen die er wonen zich de meeste tijd niet gelukkig voelden. Daar werden veel oplossingen voor bedacht, maar de meeste ervan hielden verband met het heen en weer schuiven van biljetjes (of met geknoei met kleine plastic kaartjes die dat suggereerden), wat op zich vreemd is want het waren niet die biljetjes die ongelukkig waren.
En zo bleef het probleem bestaan: veel van die mensen waren gemeen en de meeste van hen ellendig, zelfs die met digitale horloges (en smartphones).
Velen van hen kwamen in toenemende mate tot de conclusie dat ze allemaal een grote fout hadden gemaakt door uit de bomen te klimmen. En er waren er ook die zeiden dat zelfs die bomen een verkeerde zet waren geweest en dat niemand eigenlijk de oceanen had moeten verlaten….”

Het boek waar dit uit de pre-ambule komt (The hitchhiker’s guide to the galaxy van Douglas Adams en hier door mij provisorisch vertaald) draait grotendeels om wat er gebeurt bij het maken van omleidingen. Wat is een omleiding? Stel je voor een punt A en een punt B, met ergens in de buurt van het midden een punt C. De mensen die in punt C wonen vragen zich af wat er zo aantrekkelijk is aan punt B voor de bewoners van punt A dat ze er zich zo vaak en zo snel mogelijk naar toe wensen te begeven, maar ook, wat de aantrekkelijkheid is van punt A voor de bewoners van punt B dat ook zij zo vaak en met zo hoge snelheid daar naar toe wensen te gaan. In ieder geval, het is voor de bewoners van punt C een betrekkelijk onaangename of misschien zelfs niet van gevaren ontblote situatie. Een omleiding is dan dat we een punt C-accent zoeken, waarlangs de heen en weer razende bewoners van A en B elkaars geluk kunnen bezoeken, zonder al die hinder voor de bewoners van punt C. De gevolgen van de omleiding langs C-accent zijn dat er anderen zijn, eveneens op koolstof gebaseerde levensvormen, meestal op vier of meer poten (en altijd met even aantallen tenzij er een ongeluk is gebeurd), misschien zelfs wel tweepotige zoals mensen, die daar dan weer last van krijgen. De veronderstelling van het voordelige van de omleiding is dan dat de bewoners en belanghebbenden van punt C belangrijker zijn dan die van punt C-accent. Het gaat dus bij omleidingen vrijwel altijd om het verplaatsen van een probleem naar een ander punt dat voor anderen dan weer problematisch is. En, wat nog iets vervelender is, de meeste door ons bedachte oplossingen zijn, ja je raadt het, in feite probleemverplaatsingen. Het kan gaan om verplaatsingen in de ruimte (zoals wegen waarvoor boerderijen moeten wijken, of afval dat we in Afrika dumpen, of hardhout waarvoor we het regenwoud slopen, of armoede die we vooral moslims gunnen, of onthoofdingen aan blanke christenen) het kan ook gaan om verplaatsingen in de tijd (als de olie op is hebben we intussen wel nieuwe technologieën en zo niet, jammer dan, en het klimaat, nou ja houdt moed)(schrijnende voorbeelden zijn van mij, niet van Adams). In het geval van probleemverplaatsing in de tijd vinden de levensvormen óf hun nageslacht minder belangrijk dan zichzelf, of rekenen op nieuwe vormen van probleemverplaatsing die het digitale horloge en de smartphone qua slimmigheid overtreffen.

Je kunt je dus voorstellen dat de bewoners van die aardige blauwgroene planeet in die uithoek het grootste deel van de tijd ongelukkig zijn omdat ze voortdurend worstelen met verplaatste problemen en de biljetverplaatsingen die daarvan het gevolg zijn. Biljetverplaatsingen die er toe leiden dat er plaatsen zijn waar voortdurend veel biljetten naartoe vloeien en plaatsen waar die bijna voortdurend van vandaan vloeien. Voor dat probleem was nog geen omleiding bedacht (omdat de omleidingbedenkers veelal worden betaald door de eigenaren van de grootste verzamelingen biljetten). Vandaar dat veel mensen op zoek waren naar het antwoord op de belangrijkste vraag over het leven, het heelal en alles. Er was een computer, zeg maar de grootst denkbare smartphone, die na generaties rekenen het antwoord gaf: 42, maar intussen die “belangrijkste vraag over het leven, het heelal en alles” was vergeten.

Ik vrees dat het tijd wordt om dat antwoord te updaten:
Het is swassantnuf, want dat word ik vrijdag, maar wat de vraag ook weer was?

$29 en Hold on: what becomes of all the little girls

What becomes of all the little boys, that run away from home, schreef en zong Tom Waits in On the Nickel. Ik heb het al vertaald. Hij had ook zo zijn gedachten over kleine meisjes die wegliepen. Ik ken in ieder geval twee nummers die er over gaan.
De oudste, $29, is een blues, een beetje “wit” qua begeleiding, rauw door zijn stem en dictie. Het is alsof een barmhartige toeschouwer vertelt wat ie ziet en waarschuwt. Waarschuwt voor de onbarmhartige hardheid van het leven op straat.
De andere, Hold on, is wat jonger. Het klinkt muzikaal wat vlakker, maar de tekst is, althans, dat is de suggestie die ik voel, als van een vader die zijn kind is kwijtgeraakt en niet alleen haar vraagt, maar ook zichzelf maant om vol te houden. En daardoor, als je het opbrengt om naar de tekst te luisteren, is de pijnlijkheid groter, de verscheurdheid van iemand die zegt dat hij er voor haar is en zal zijn, whatever, where-ever, hou vol, grijp mijn hand… Het blijft meer poëzie dan simpel songtekst, dat spul van Waits. Volgens mij staan ze allebei op Youtube

$29

Klein zwarte meid. Rode Jurk.
Hete nacht, met een kapotte schoen
Kleine zwarte meid, je had nooit van huis moeten weglopen
Waarschijnlijk zit er iemand thuis ongerust te zijn om jou
Het is koud thuis in Chicago
Maar Los Angeles is erger, als alles wat je hebt is
$29 in een krokodillenleren beurs

Die gier in die open auto
met die wijnrode kap, ziet hoe je je probeert te oriënteren
en vraagt hé, lieffie, waar moet je heen, waar is het te doen?
En waar je ook zegt dat je vandaan komt
Hij zal zeggen dat hij daar ook is opgegroeid
Hij palmt je in en je gaat geloven dat je zowat naast hem hebt gewoond
Hij slaat links af bij Centraal en gooit m daarna in zijn achteruit
en alles wat je hebt is $29 in een krokodillenleren beurs

Hij gedraagt zich als een heer
en je wordt er wat verlegen van
Je vertelt hem dat je laatste vriendje saxofonist was en hij zegt
hé liefje ik was vroeger bassist bij Sly
Je zegt dat je zijn Cadillac leuk vindt
En hij zegt, schat ik heb er twee of drie
Tsjonge wat heb jij een mazzel
dat je mij tegen het lijf bent gelopen
Het voelt als een vervuilde joint
ik denk dat er weinig erger kan zijn…
$29 en een krokodillenleren beurs

Hij speelt Pharao op de autoradio
je steekt een stickie op
je denkt bij jezelf: weggaan uit Chicago
Is het beste dat me kon gebeuren
Hij begint lief en begrijpend te worden
Deze knaap lijkt behoorlijk cool
Hij zegt hé liefje, ik weet een goeie kamer
In west Hollywood die geknipt is voor jou
Maar hij is geen barmhartige Samaritaan
Hij zorgt wel dat hij zijn deel krijgt en heel wat meer dan
$29 in een krokodillenleren beurs

Ja als de straten honger krijgen liefje
Je hoort ze bijna grauwen, heeft iemand je in het zicht gezet
als het hondengejank begint
en nu, nu de straten weer leeg zijn
kruip je heen en weer waar je werd achtergelaten bij de paal
Onthoud nou, domoren maken grote fouten als ze ver van huis zijn
Als een kip in de pot, wie het eerst komt
maalt het eerst en heeft: $29 en een krokodillenleren beurs

De sirenes doen er eigenlijk niet meer toe
De politie is hier altijd te laat
Omdat ze altijd eerst een kop koffie pakken
op weg naar het plaats delict
Ze doen wel hard hun best net als in de film
Maar ze vatten zelfs geen kou
En ze verspillen geen geld…
Maar ze leeft gelukkig nog
Fluistert de dokter tegen de verpleegster
Ze verloor maar een halve liter bloed
en $29 en een krokodillenleren beurs

Hold on

Even buiten de stad stond een bord langs de weg met:
Als je het leven vrolijk leeft, leef je niet down
Dus ging ze weg uit Monte Rio
Zo snel als een kogel de loop verlaat
Met houtskool aangezette ogen en haar Monroe-heupen
Ging ze op weg naar Californië
De maan was goud en haar haar was als de wind
Ze zei: Zie nooit om en kom op Jim
Oh, ja… hou vol, hou vol
Je moet gewoon volhouden joh
Grijp mijn hand, ik ben hier
alsjeblieft hou vol…

Hij gaf haar een goedkoop weggooi horloge
en een ring die van een lepel leek gemaakt
Iedereen zoekt naar iemand om de schuld te geven
Bel dan hiervoor en om mij de politie maar
Je vindt geen mooie meisjes in koffieshops
Maar soms is het gewoon zoals het is en
Oh Ja… hou vol, hou vol
Je moet gewoon volhouden joh
Grijp mijn hand, ik ben hier
alsjeblieft hou vol…

God zegene je verkreukelde kleine hart
St Louis heeft me uitgeput
Ik mis je gebroken hoge stem
Ik wou dat je nog hier bij me was
Je bouwt dingen op en breekt ze weer af
Je steekt soms gewoon je huis in brand
en dan is er niets meer dat je hier houdt
In deze trieste wereld
Oh ja …hou vol, hou vol
Je moet gewoon volhouden joh
Grijp mijn hand, ik ben hier
alsjeblieft hou vol…

Daar bij het Riverside motel
vriest het tien graden en het wordt nog kouder
En voor de prullenwinkel sluit je je ogen
en je begint een beetje te swingen
Maar dansen is moeilijk als het zo koud is en zonder muziek
je thuis is ver weg, maar in je hoofd speelt een plaatje
een song met
Oh ja …hou vol, hou vol
Je moet gewoon volhouden joh
Grijp mijn hand, ik ben hier
alsjeblieft hou vol…

Post-electorale anti-depressiva

Post coitum omne animal triste est. Na de daad voelt elk dier zich triest. Zal iets te maken hebben met de gedachte dat je, na je eerst vol hartstocht op iemand anders geworpen te hebben, dan weer op jezelf wordt teruggeworpen. In ieder geval is het niet erg ‘done’ om dat te laten merken (het was heerlijk schat). Zo is volgens de spindoctors het dus erg ‘done’ om je na verkiezingen optimistisch en trots/dankbaar uit te laten, ook al is het resultaat om te huilen. Zoals een opkomst onder de 50% waar niemand zich om druk leek te maken gisteren omdat ze te druk waren met ‘spinnen’ wat ze als resultaat van hun eigen kluppie moesten zeggen (het was heerlijk schat).
Wat je dan krijgt is een cijfergoochelpartij die, afhankelijk van het basishumeur van die dag, voor mij of een bron is van humor en verwondering of een reden tot een lichte post-electorale depressie. Iedereen heeft gewonnen, bijna. Sommigen echt (ondanks die prut-opkomst). De meesten niet. Maar die winnen dan weer tov een bijvoorbeeld Europese verkiezing die volstrekt niet ter zake doet of een slechte peiling van 7 maanden geleden. Politici en verslaggevers hebben met enige regelmaat nauwelijks in de gaten wat het verschil is tussen procentpunten en procenten. Leg aan een slaperige Telegraaflezer om 23:30 uur maar eens uit dat iemand die van 20 naar 10 procentpunten zakt, geen tien, maar vijftig procent heeft verloren. Samsom, die zijn aanhang bij elke verkiezing ziet halveren, zou bijna troostend kunnen roepen dat het verlies (en zeker bij zo’n lage opkomst) in absolute zin steeds kleiner wordt en dus een afvlakkende tendens vertoont, maar daar is de kernfysicus zelf dan weer te slim voor.
En dan de inhoudelijke interpretaties. “De VVD heeft terecht opgeroepen om de koers vast te houden en is op de weg terug”. Dat dit inhoudelijk een bijna terminale contradictio in terminis is doet om 23:30 uur voor de kiezer niet meer ter zake. DE kiezer, heeft Pechtold beloond voor zijn inhoudelijke koersvastheid met hervormingen en onderwijs en diezelfde DE kiezer Buma voor zijn heldere oppositierol. En Schippers heeft DE kiezer verenigd tegen het structurele anti-VVD-complot natuurlijk. En DE kiezer zal Jan Nagel hebben beloond voor het terughalen van de pensioensjoemelaar Henkie Krol. De mooiste kwam gisteren van vriend Mark Rutte zelf: DE KIEZER (let op en denk mee) WIL (o ja?) dat de coalitie doorgaat. OK even rekenen. Een kwart van de uitgebrachte stemmen ging naar de VVD en de PvdA. Da’s dus niet DE kiezer, maar een kwart. Sterker nog, de helft van de kiezers bleef thuis (en of die thuisblijvers daarmee uitdrukken dat ze iets willen of juist niet meer laten we buiten beschouwing) en dus is slechts 12 of 13% van de stemgerechtigden voor het doorgaan van de coalitie. En ik vermoed, dat als je de stemmers op de PvdA bij de laatste Kamerverkiezingen zou vragen of ze met hun niet-stemmen, of anders stemmen, wilden uitdrukken dat ze wilden dat de coalitie bleef…. Of met hun moed der trouw- en wanhoop-stem opnieuw op de PvdA…. dat hun leiders de coalitie in stand houden ??? (Rutte tegen Samsom: het was heerlijk schat en we moeten nog maar even bij elkaar blijven… vanwege de hypotheek alleen al….Samsom: ja schat, ik ook van jou….). De humor en verwondering hebben hier de overhand…

Dat we met al dit gedoe politiek aan het versplinteren zijn en de rollen van de eerste en tweede kamer aan het omkeren zijn (de eerste kamer heeft nu het politieke primaat en dat is nooit de bedoeling geweest) en dat we in Nederland toch met z’n allen niet dom genoeg zijn om dit spingeblaat niet door te prikken en dus dat politici zich met deze onzin als domoren in de etalage zetten… en steeds meer kiezers de moed verliezen en thuis blijven… tja. Daar heb ik wel wat post-electorale depressie-neigingen van. Maar de onzin die ze uitspreken, nos garcons de Jean le Blanc, werkt voorlopig nog wel een tikkie als antidepressivum….