Armoe op links

Wat speelt er allemaal wel niet bij de PvdA momenteel eigenlijk. Noem ns wat of wat speelt er niet…
– samen met de VVD in een coalitie (hoor je mij niet over, was ik ooit voor) maar met een program dat niet meer aan je achterban is uit te leggen en daar is dan ook nog maar weinig van over
– een commissie en een voorzitter die vinden dat je dat oplost als je als bestuurder en volksvertegenwoordiger meer op straat te zien bent, in de bedrijven, verpleegtehuizen, etc
– jonge kamerleden die vertrekken omdat de fractiediscipline te groot is
– ze halen volksvertegenwoordigers binnen uit de Turkse en Marokkaanse groeperingen zonder te checken of deze mensen er voornamelijk voor de PvdA zitten of voor hun eigen achterban
– en als ze dan ontdekken dat er teveel spanning groeit tussen de blik van deze in dit geval Turkse achterban en de fractielijn, kunnen ze de boel niet bij elkaar houden en verliezen ze weer twee kamerleden
– binnen de coalitie is geen beweging te krijgen in de rare compromissen over illegaliteit
– en last but not at all least, Rob Oudkerk ziet het einde van de PvdA, van de sociaaldemocratie naderen en de partij opgaan in een bredere linkse beweging, tja als Rob t zegt….

Het zal je club maar wezen yeah yeah yeah yeah… Waar zullen we beginnen…. Bij de veren weer? Het blijft natuurlijk wel een principieel moment. Dat de sociaaldemocratie het moderne liberalisme omarmt en meent dat in een wat socialer jasje te kunnen proppen en zichzelf dan nog steeds sociaaldemocratie denkt te kunnen blijven noemen. Zoiets was het toch? De markt in de zorg en het onderwijs geïntroduceerd, de overheid teruggedrongen, niet meer anticyclisch en Keynesiaans maar begrotingsregels bovenaan. En waar de markt kwam kwamen de managers en het graaien en wie legt de achterban die die veren nog wel heeft nou uit dat dit in je blootje staan goed is voor het land. En dan ben je direct bij het tweede punt… al stuur je een leger mensen met rozen en rode hesjes de wijk in, mensen die zichzelf sociaaldemocraat voelen kan je niet uitleggen dat wat je aan het doen bent geen verkwanselen is. Dat overleveren van een collectief goed als zorg en onderwijs naar een markt waar andere principes gelden dan solidariteit waar het om de basis gaat, wat is dat anders dan het verkwanselen van wat we vroeger aan de linkerkant beschaving noemden.

Ik vel hier even geen inhoudelijk oordeel, ik probeer een kloof te definiëren die over inhoud gaat. Politiek gaat tegenwoordig nog maar zo weinig over inhoud dat als mensen tegen je zijn geworden, je dat uitlegt als een gebrek aan communicatie. “We hebben het niet goed genoeg uitgelegd” we moeten meer contact met de basis want kennelijk moet de basis wat leren. Maar als ik wel een inhoudelijke vraag mag stellen: Ja ik snap dat de zorg kapot gaat aan zijn eigen succes en de groei moet worden afgeremd. Maar wat ik niet begrijp is dat je als liberalen en deelnemers aan een liberaal kabinet denkt dat marktwerking (waar succes in groei wordt uitgedrukt) dan helpt??? Ergens is er een poortje, een afslag gemist. Het blinde geloof in de markt en in de brille van het oplossend vermogen van het kapitaal had nooit in de plaats mogen komen van een wat outdated vederdosje in de negentiger jaren. In feite was het intellectuele armoede, die stap. Zien dat je eigen oude principes wat aan erosie lijden is prima, maar die vervangen door een ander eveneens rammelend geloof was dom en is het nog steeds.

Een zelfde beweging hebben we gezien rond de multiculturele samenleving. Daar waren allerlei oude principes in zwang en een soort naïef vooruitgangsgeloof. Jaren lang hebben we de problemen die in de eerste generatie zouden ontstaan toen hun arbeidskracht niet meer zo nodig was gebagatelliseerd. Het is niet zo’n grote groep, laat ze maar in hun eigen theehuis en gebedsruimte bij elkaar zitten, ze spreken zo slecht Nederlands dat ze toch niet meer aan de bak komen en misschien gaan ze wel terug als ze oud zijn. Jarenlang hebben we de potentiele spanning tussen de islam en onze kernwaarden gebagatelliseerd. Dat is ook niet zo wijs als je weet dat de in de wereld er veel armoede en kansarmoe is in landen waar de islam de belangrijkste godsdienst is. Waar extremisme en fundamentalisme op de loer ligt. We hebben wel gezien dat de tweede en derde generatie moeilijkheden kregen in het uitgaansleven en op de arbeidsmarkt, maar er niet voldoende bescherming tegen discriminatie tegenover kunnen stellen. En we hebben vooral mensen in hun eigen vooral religieuze verbanden hun eigen cultuur laten houden, zonder goed te kijken vanuit welke belangen die verenigingen vanuit hun thuisland werden gesubsidieerd. We hebben op de meest luie Nederlandse manier naar die problematiek gekeken. O nee, sorry er zijn er op rechts die nog veel luier zijn.
Intussen heeft de PvdA net als andere partijen een zekere verrechtsing doorgemaakt uit de electorale angst die eerst door Rita en later Geert werden opgeroepen. Niet een verrechtsing vanuit een doordachte maatschappelijke visie, nee een reactie op een beweging van het electoraat, niks mis mee, maar dan moet die visie daar wel snel achteraan komen.
En toen plots Mili Görüs als door de AK partij van Erdogan ondersteund maatschappelijk/religieus verband in de kamerfractie bleek te zitten had dit probleem ineens twee gezichten en twee namen en twee boze stemmen. En toen was de visie er niet. Er bleek een zelfs door Asscher en zijn ambtenaren niet goed begrepen rapport te liggen dat inging op “bonding en bridging” (eerst zelfvertrouwen in eigen kring en vanuit eigen waarden en dan de integratiebrug slaan met de cultuur van je gastland). En bleek er dus een niet door de fractieleiding te begrijpen en overbruggen cultuurverschil in de manier waarop in de Turkse cultuur mensen in de politiek gaan en de onze. Het was dus weer intellectuele armoede… En de hardliner Asscher (een rol die hij moest spelen van de VVD in het integratiedebat, vanwege de electorale angst voor de PVV in VVD-kringen, of zelfs vanwege het groeiende wantrouwen in VVD-kringen tegen groepen die met Islam-verledens en hedens kampen) kon als wijze de brug ook niet slaan…

En nu hebben we ook de discussie weer over het bed, bad en eten van uitgeprocedeerde illegalen. Nederland en Europa hebben een Joods-Christelijke traditie, die vorm heeft gekregen in stadsstaten in steden die horigen en vluchtelingen een kans en een plek gaf. Europa vindt in die traditie dat Nederland die mensen zeker ’s winters niet zonder primaire voorzieningen op straat mag zetten. De christenen lijken dat ook nog steeds te vinden. In ons oude verenpak was ook die traditie er nog. De PvdA-burgemeesters nemen hier ook hun verantwoordelijkheid. De VVD niet, die is bang voor de PVV-aanhang en hebben een soort liberaal geloof dat als je mensen helpt ze dan stoppen met voor zichzelf zorgen en de helpers gaan uitbuiten. Ik deel dat mensbeeld niet en de PvdA-ers ook niet hoop ik, maar Rutte is kennelijk als speler te slim en de impasse is groot. Wie zijn hoofd buigt voor de tirannie, verliest meer dan…. zijn veren, zijn kiezers, zijn intellectuele voorhoede, hij verliest zijn bestaansrecht

Zo en dan zijn we nu bij Rob, die kennelijk wel intellectuele rijkdom ziet in de vage linkse verten die hij samenvat met “linkse beweging” of “brede linkse partij”. De SP is wel breed links, maar heeft ook geen inspirerende vergezichten. Groen links is onder Femke Halsema al ver opgerukt naar het sociaal liberalisme. Verwacht Rob het van D66 dan, de pragmatici? D66 is rechtser dan de PvdA nu, opportunistischer nog… Ik denk dat we Rob maar hoogleraar lifestyle moeten laten zijn. Orakelen is niet moeilijk. Weglopen zoals ik deed ook niet. Maar ik zie de mensen met visie nog niet in de rij staan om de linkse beweging vorm te geven en te redden. Maar misschien hoeft dat ook niet, als de kiezers zo hard heen en weer rennen. Moet je gewoon afwachten tot er weer verkiezingen op een goed moment zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *