Maandelijks archief: mei 2014

De toekomst als misverstand

Misschien is het grootste misverstand van het leven wel de gedachte dat het verleden vastligt en de toekomst nog moet worden geschreven. Ik kom er hoe langer hoe meer achter dat het op zijn minst ook andersom waar is. Het omkerend medium is “je verhaal”. Geschiedenis wordt dagelijks herschreven. En dan heb ik het niet over politici en historici, maar over jou en mij. Soms omdat je later dingen ontdekt die oude beelden volstrekt omver werpen (lees bijvoorbeeld de roman van Julian Barnes, Alsof het voorbij is). Vaak ligt er de verwarring in de herinnering onder tussen wat je deed en wou doen, tussen daad en intentie, over niet attent zijn op wat er gebeurt en denken dat iets is veroorzaakt door jou terwijl er een halve meter naast je iets veel spannenders gebeurde of andersom. Dat is nog niet eens de helft van de dagelijkse geschiedvervalsing, maar nog wel het meest aanvaardbare deel. Een groter deel wordt veroorzaakt doordat het brein twee dingen het best onthoudt, namelijk de patronen (die er niet zijn, maar) die je construeert in je waarnemingen en je daden en ten tweede de grote opvallende (soms niet te duiden) uitzonderingen daarop. Die patronen krijgen steeds meer logica en consistentie, waarin later aangepaste versies van gebeurtenissen en wat er daarbij door je heenging een rustige verklaarde en verklarende plek krijgen. En het aardige is dat door de jaren heen, door nieuwe gebeurtenissen en ervaringen dat logische en consistente verhaal wordt aangevuld en bijgebogen. Een midlife-crisis, een scheiding, een ziekte kunnen verhalen tijdelijk inadequaat en minder opportuun maken, maar als de crisis is opgelost en de zaken wat herschikt zijn, werkt het bijgestuurde verhaal weer als vanouds: sturend en schiftend. Het gaat daarmee dan ook niet om een constant verhaal. Het is tijdgebonden, maar meestal per moment wel zeer consistent. Lees verder

En nou echt, partijlid af

Hoe vaak al? Een keer of tien? Ik heb het al vaak overwogen. Ik heb het zelfs ook al twee keer gedaan. Een keer echt en toen ben ik na een jaar of tien weer teruggekomen. Anderhalf jaar geleden heb ik via de website opnieuw opgezegd maar dat is nooit doorgedrongen en heb ik, omdat het ook op één of andere manier toch mijn partij wel blijft, het maar zo gelaten. Het gehannes en het gedoe met de strafbaarheid van illegaliteit en met het kinderpardon leidden tot diepe plaatsvervangende schaamte. Vorige week maakte Lodewijk Asscher dat compleet toen hij bij P&W ging uitleggen wat er nu precies aan de hand is met dat kinderpardon. Veel van wat ik belangrijk vind in de politiek werd toen diep beschaamd. Ik heb mijn boosheid laten rusten en bekoelen. Hoe lang? Een dag of vijf? Hij bekoelde niet. Hier is de brief aan Hans Spekman.

Lees verder

Vrijheid en Europa

Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Europese verkiezingen, het komt mooi bij elkaar deze dagen. We herdenken een oorlog die Europa verscheurde en miljoenen doden kostte. We herdenken het herwinnen van onze vrijheid op een land dat geregeerd werd door een gek die zijn eigen volk eerst liet komen en een aantal andere volken zo inferieur vond dat ze zijn land uit moesten of gedood. Europa zoals we dat nu kennen is gegroeid op de vaste wil en inzet om nooit meer oorlog te hebben in Europa en de strijdende landen te verenigen. De vrijheid die we nu kennen heeft grote offers gevraagd van velen van ons, maar ook van Amerikanen, Canadezen en Australiërs. Mensen uit andere werelddelen die met die oorlog niets te maken hadden. Dat herdenken we, om vervolgens, in ieder geval zo lijkt het voor bijna de helft van onze natie, die vrijheid te misbruiken door hem te verabsoluteren, Marokkanen het land uit te jagen en tegen Europa te zijn. Nog geen derde van de kiesgerechtigden gaat maar stemmen straks. Wat herdenken we en vieren we dan in vredesnaam als het 363 dagen weer geen enkel effect heeft op ons denken en handelen? Lees verder