Maandelijks archief: juli 2013

De onttoverde tijd

De vraag is natuurlijk welke kant het opgaat met de wereld, up or down. Hebben we nou een Arabische lente of neemt de invloed van militante diep gelovige moslims toe? Krijgen we onszelf dankzij Europa uit de crisis of duurt die maar door totdat we als land vol ZZP-ers onszelf aan de haren uit het moeras trekken? Gaat de politiek binnenkort weer ergens over of horen we politici voorlopig nog een tijd verschillende economische scholen citeren? Worden we actieve burgers die voor hun leven en dat van hun familie, buurt en buren verantwoordelijkheid nemen of wordt een steeds groter deel van ons rotzooimakende mopperaars? Ik weet het niet. Ik ben het met iedereen eens die “tekenen” ziet dat het de goede kant uitgaat, maar ook met de somberaars die alle zekerheden zien afbrokkelen. En dat er het één en ander afbrokkelt, daar zijn veel sociologen en filosofen het over eens. Ik ben maar eens gaan zoeken bij de filosofen (ja, dan lul je niet meer, maar lees je de rest met eerbied). Eerst de afbrokkelkant maar.

Lees verder

Panorama Mesdag en De Wolf

Mesdag moet het allemaal behoorlijk onder controle hebben gehad. Hij bepaalde het jaargetij en het weer, de waterstand, de recreatiedruk, het bouwen, het klimaat, de vervuiling, de hoeveelheid mensen, de hoeveelheid conflict…. Hij schilderde zijn panorama. Een sluitende wereld die hem omringde en alle mensen die zijn werk zouden komen bekijken ook. Een wereld die sprekend leek op de echte. Je kan alle kanten op om je heen kijken en alles klopt. Mesdag kon nog bepalen wanneer zijn wereld af was, dingen weghalen en elders of anders toevoegen. Wij niet meer. We zien de wereld zoals hij hem zag. Je kunt je wanen aanwezig te zijn in zijn wereld, te handelen, te genieten zoals hij. Je vergeet niet dat die wereld een illusie is, er zijn geen auto’s en andere modernismen te zien op zijn panorama. Maar je realiseert je misschien niet dat hij dat altijd is geweest, een illusie, een verzinsel, een verfraaid en verstild panorama… Een gefotoshopte momentopname waar hij jaren aan heeft gewerkt.

Lees verder