Maandelijks archief: september 2012

De twee hoofdzonden bij grondexploitatie

Er zijn veel gemeenten waarvan de financiële positie ernstig verstoord raakt door problemen bij de grondexploitatie. De crisis heeft veel projecten vertraagd. Soms moeten projecten volledig worden afgeblazen. De uitgifte van vrije kavels voor woningbouw stagneert. Ook de uitgifte van kavels voor bedrijven blijft achter. Dat is allemaal niet de schuld van de betrokken gemeenten in de meeste gevallen. Wanneer gemeenten echter erg ambitieus zijn geweest, veel grond hebben en daar ook al voortvarend in hebben geïnvesteerd, is er sprake van een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. De vraag is vervolgens wat je met deze situatie doet. Alleen het symptoom wegnemen of ook iets doen aan de eigen oorzaken, de ambities en de sturing daarvan. In mijn ogen is dat laatste -ik noem dat hoofdzonde 2- het belangrijkst en het dringendst en ik hoor daar weinig over.  Lees verder