Toch maar uit in eigen land dan?

Ik heb dat nog niet vaak als overweging gehad bij het nadenken over een vakantie, of er landen zijn waar ik liever niet heen zou gaan omdat ik me schaam voor mijn land, maar het komt er steeds meer van. IJsland, ik wil er graag nog een keer heen, zo groot als Utrecht, moet ons miljarden terugbetalen omdat ons land garant is gaan staan voor spaarders die risico wilden nemen voor een half procent meer rente, Zuid-Europa wat groter, maar het bestaat volgens veel beleidsbepalers en journalisten uit uitvreters die alleen maar met pensioen gaan, nooit belasting betalen en zich niet aan afspraken kunnen houden. Oost-Europa, Rutte neemt geen afstand van de Polensite, we buiten ze uit, gijzelen ze met malafide inhuurders en uitzendbureaus, onze boeren pikken daar hun grond, ondernemers zijn er op grote schaal uit Nederland naartoe gegaan en verdringen van alles, maar hier mogen ze niet in. We houden een aantal van de Europese landen tegen als Schengenlanden uit angst, angst voor verdringing, angst voor georganiseerde criminaliteit, alsof dat een voorrecht van die landen is. Ontwikkelingslanden, zij mogen creperen, omdat Henk en Ingrid anders €100 per jaar achteruitgaan. Andere Europese landen, we hebben naar ze gewezen, aangedrongen op strengheid, toezicht en regels, maar toen puntje bij paaltje kwam mocht een ambtenaar als de directeur van het centraal planbureau het issue agenderen dat we onszelf wel eens niet aan die strenge regels zouden willen gaan houden, als enige noord-europees triple A-land in recessie en intussen wordt onze regering overeind gehouden door een eurofobe en xenofobe partij die terug wil naar de gulden. 

Wat die xenofobie betreft, Rosenthal, Leers en Rutte moeten zich volgens sommige journalisten regelmatig verantwoorden voor ons beleid ten aanzien van kinderen van asielzoekers (in gevangenissen bij hun moeder, jaja), te strenge regels voor gezinshereniging, te snel uitzetten van burgers uit Schengenlanden als ze zonder werk komen, gepaard gaande met morele verontwaardiging als de Grieken en Italianen hun eigen naar verhouding zware instroom van Noord-Afrikaanse asielzoekers niet meer aankunnen en gedeeltelijk doorsturen. Zijn er nog landen waar ik me kan vertonen zonder op voorhand verdacht te zijn van Islamhaat, Polenhaat, Griekenminachting, maffia-angst, afrikanenfobie….

Ik bedoel, we worstelen ons al jaren door het beeld heen van collectieve vrije sex, voortdurend stoned zijn, onvrijwillige abortus en euthanasie, terwijl we op klompen lopen, tulpen eten en het koningshuis op handen over de dijken dragen maar daar kan ik tegen, want het is niet waar. Het is geen beleid. We lieten de iets ruimere vrijheid op die gebieden gepaard gaan met hulp aan armen, bouw van Europa, solidariteit met de wereld. Nu zijn we langzaam veranderd in een klein laf land, dat niemand meer vertrouwt, alle ellende en overlast aan anderen verwijt, strengheid eist tegen alles en iedereen, maar ons niets meer laten zeggen, in opbouwende kritiek een hetze zien. We zijn een land vol balken geworden (Balkenende ten spijt) dat zich openlijk en haatdragend afzet tegen elke splinter van buiten.

Het zal wel een anti-recessie-beleid zijn: hoe zorg ik ervoor dat Nederlanders hun land niet meer uit durven en weer gewoon naar Valkenburg, de Veluwe, de Waddeneilanden en Zeeland gaan met een leuk kwijnend inmiddels ongesubsidieerd museumpje tussendoor….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *